9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން--
އެއް ދުވަސް ތެރޭ ރިކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ރިކޯޑުކޮށްފި
Share
އިއްޔެ ރިކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ރިޕޯޓު ކުރި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް ވަނީ 307،930 މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހި، 5،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި އެވެ. އެއާއެކު ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 917،417 އަށް އަރާފަ އެވެ. 

އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް ރިކޯޑު ކުރީ އިންޑިއާ، އެމެރިކާ އަދި ބްރެޒިލް އިންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގައި 94،372 ކޭސް، އެމެރިކާގައި 45،523 ކޭސް އަދި ބްރެޒިލް ގައި 43،718 ކޭސް ރިކޯޑު ކުރި އެވެ.

އެއް ދުވަސް ތެރޭ ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އައިސްފައި ވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު އަދި ނޮވެމްބަރުގައި ޔޫރަޕުން އަންނަ ކޭސްތައް އިތުރުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗޯ އިން ވަނީ ދީފަ އެވެ. 

ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ޔޫރަޕުން އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް އަންނަން ފަށާފައި ވަނީ ސްޕެއިން އާއި ފްރާންސުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް