11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 50 އިން ދަށުގައި
Share
ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް 48 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 48 މީހުންގެ ތެރެއިން 28 މީހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށެވެ. އަދި 20 މީހުންނަކީ ބިދޭސީން ކަމަށެވެ. 

މިއާއި އެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 9818 އަށް އަރާފައެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް 1340 ކޭސް ތިބި ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގައި ރަނގަޅު ވެފައިވަނީ 48 މީހުންނެވެ. މިއާއި އެކު ޖުމުލަ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8438 ކަށް އަރާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ 92 މީހަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް