12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ތައިލޭންޑުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާގައި 20 މީހަކު މަރާލައި އިތުރު ބަޔަކު ރަހީންކޮށްފި
Share
ތައިލެންޑުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނަކޮން ރަޓްޗަސިމާގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ބަޑިޖަހައި 20 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.
Advertisement

މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޖަކްރަޕަންތު ރޮއްމާ ނަމަކަށް ކިޔާ 32 އަހަރުގެ ޖޫނިއާ އޮފިސަރެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރަކު ވެސް މަރާލައިފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ހަތިޔާރުތަކާއެކު އޭނާ ވަނީ އަސްކަރީ ވެހިކަލެއްގައި ފިލައިފައެވެ. 

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރަން ދުއްވި މަގުމަތިން ވެސް އެތަށް ބަޔަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ. މި ހަމަލާތަށް އޭނާ ވަނީ ފޭސްބުކްއިން ލައިވްވެސް ކޮށްފައެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ޓާމިނަލް 21 ޝޮޕިން ސެންޓަރަށް ވަދެ ފިލައިފަ އެވެ.

ތައިލޭންޑް ފުލުހުން ބުނާގޮތުގައި ޓާމިނަލް 21 ޝޮޕިން ސެންޓަރު ތެރެއިން ބަޑި ޖަހާ އަޑު އިވޭ ކަމަށާއި އަދި ޝޮޕިން ސެންޓަރު ތެރޭގައި ބަޔަކު ރަހީނު ކޮށްފައި ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ރަހީނު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
80%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް