ads
މޫދުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ރިސޯޓު ރޫމްތަކަށް ސާވިސް ދިނުމާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ބަގީ ބޭނުންކުރޭ——
ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް ބަގީ އާއިއެކު މޫދަށް ވެއްޓުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ
ބ. އަަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި ބަގީއާއިއެކު މޫދަށް ވެއްޓި ލިބުނު ޒަހަމުތަކަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ބަގީއާއިއެކު މޫދަށް ވެއްޓި ބޮޑެތި ޒަހަމުތަކެއް ލިބިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔައީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 26 އަހަރުގެ މޮރޮކޯ އަންހެނަކަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ޒަހަމުތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެ އެވެ.އޭޑީކޭއަަށް އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށް އޭނާ ގެނައީ ދެދުވަސް ކުރިން ނެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ގޮތާއި ގުޅޭ ތަފްސީލުތަކެއް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް 26 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އޭޑީކޭއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ބޮޑެތި ޒަހަމުތަކަކާއިއެކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް