ads
އަންހެން މީހާއަށް ފަރުވާދެމުންދާ ހޮސްޕިޓަލް
ހަށި ވިއްކަނިކޮށް ހަރުފައެއް ވިހަލަފައިފި، ފިރިރެން މީހާ ފިލައިފި
ޒިމްބާބުވޭގެ ހަށިވިއްކާ އަންހެނަކު އެމަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ހަރުފައެއް ވިހަލައިފި އެވެ.

ޒިމްބާބުވޭގެ ޒޮމްބޭ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި އަންހެން މީހާ ގަޔަށް ހަރުފަ ވިހަލުމުން ފިރިހެން މީހާ ދުވެ ފިލާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އަންހެން މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދާއިރު، ފުލުހުން ދަނީ ފިރިހެން މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޒިމްބާބުވެގެ ރަށް ފުށު ސަރަހައްދުގައި ހަރުފަ ވިހަލުމަކީ އާއްމުކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާއެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު ހަރުފަ ވިހަލުމުގެ ސަބަބުން ޒިންބާބުވެގެ ރަށްފުށު ސަރަހައްދުން މަރުވެއެވެ.

މިދިޔަ މަހުވެސް ޒޮމްބޭ ސަރަހައްދުން ހަރުފަ ވިހަލުމުގެ ސަބަބުން އެއް އާއިލާއެއްގެ ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

25%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް