ads
ގާޒާއަށް އެހީވާން އެމްއާރުސީން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރުން - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވާން މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެެސެންޓް (އެމްއާރުސީ) އިން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް އެހީވުމަށް މާލޭ ވޯޓަ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފައި ވަނީ މި އެހީއަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ދިވެހިން އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކީ ތިބިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށާއި މި އުދަނގޫ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

your imageގާޒާއަށް އެހީވާން އެމްއާރުސީން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރުން - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

އެމްއާރުސީން ގާޒާއަށް އެހީތެރިވާން ފަންޑު ހުޅުވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް