11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސާރާ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ--
ލަވް އާޖް ކަލްގެ ނާކާމިޔާބާއެކު ސާރާގެ ހާލު ބެލިން: ސައިފް
Share
އިމްތިޔާޒު އަލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް ނެރުނު ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" އިން އެންމެ ފަހުން ޒުވާން ތަރި ސާރާ އަލީ ހާން އާއި ކާތިކް އާރިޔަން ފެނިގެންދިޔައިރު މި ފިލްމަށް މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބެ އެވެ.
Advertisement

މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި 2009 ވަނަ އަހަރު ނެރުނުއިރު އޭގައި ފެނިގެންގޮސްފައި ވަނީ ސާރާގެ ބައްޕަ، ސައިފް އަލީ ހާން އާއި ދީޕިކާ ޕަޑުކޯނެވެ. ފުރަތަމަ ފިލްމު ހިޓްވި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ފިލްމުވީ ފްލޮޕެވެ.

ލަވް އާޖް ކަލްގެ ކުރިން ސާރާ ފެނިގެންދިޔަ ދެ ފިލްމު ވެސް ވަރަށް ހިޓްވިއިރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސާރާގެ މޮޅު އެކްޓިންއަށް ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސާރާގެ ފިލްމެއް ނާކާމިޔާބުވިއިރު ސައިފް މިވަނީ ފިލްމަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ދަރިފުޅަށް މެސެޖްކޮށް އޭނާ އޯކޭތޯ އަހާފަ އެވެ. އަދި ބުނީ ދަރިއަކަށް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އެހީވުމަކީ ބައްޕައެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ސައިފް ބުނީ ސާރާއަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއް ކަމުން މިކަމަކީ އޭނާއަށް މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތް އާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ސާރާގެ ކުރިއަށް ދެ ފިލްމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ކޫލީ ނަމްބަރު ވަން އާއި އަތްރަންގީ ރޭ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް