އަލަށް ވޮލީ ކޯޓު އަޅާ ސަރައްހަދު ވަޒީރު ބައްލަވާލަނީ
ވޮލީ ކޯޓުތައް އެހެންތާކަށް ބަދަލު ކުރަނީ
Share
އެދުރުހިޔާ ފްލެޓާ އިންވެގެން އޮތް ހުސް ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ވޮލީ ކޯޓުތައް ހުސްކޮށް، އެ ބިން އެޑިއުކޭޝަނަށް ނަގާފައިވާތީ، އެހެން ސަރަހައްދެއްގައި ވޮލީ ކޯޓުތަކެއް އަޅަން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު އެޅުމަށް ވޮލީ ކޯޓުތައް ނަގަން ޖެހުމުން ވަގުތީ ތިން ކޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އިންޑޯ ކޯޓްތަކެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރު ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ވަގުތީ ކޯޓުތައް އަޅަނީ، ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި، ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބިމެކެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ވިލާ ކޮލެޖު ކުރިމަތިން އޮންނަ ބިމުގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި، އަދި އެ ބިމާ އިންވެފެން އަޅާފައިވާ ވޮލީ ކޯޓުތައް ނަގައި އެތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަނުން ހަވާލުކޮށްގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް