އަހްމަދު ފަޒީލް / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ --
ޖިންސީ ފުރައްސާރާގެ މައްސަލާގައި ފަޒީލް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެދިއްޖެ
Share
ޖިންސީ ފުރައްސާރާގެ މައްސަލާގައި ފަޒީލް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން އެދިއްޖެއެވެ.
Advertisement

އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އަހުމަދު ފަޒީލަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުތަމުތަކެއް ކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން އޭނާ މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން އެޕާޓީއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމް އިިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި އަނިޔާ ފަދަ ކުށްތަކަކީ އެ ޕާޓީއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.  

އެމްއާރްއެމްގެ މި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން ދާކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް