11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސުޝާންތު އަދި ރިއާ--
މަރާ ގުޅިގެން ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިޔާއާ މާދަމާ ސުވާލުކުރަނީ
Share
ބޮލީވުޑުގެ ތަރި ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖުޕުތްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބިޔުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (ސީބީއައި) އިން މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.
Advertisement

ސުޝާންތު އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ނަމަވެސް، ބަޔަކު އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާއެކު މިހާތަނަށް ވަނީ ސިދާރްތް ޕިތާނީ، ނީރަޖް އަދި ދިޕޭޝް ސާވަންތާ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. 

ސުޝާންތު ދިރިއުޅުނު ބަންދްރާ ހައުސްއަށް ފޮރެންސިކް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް މިއަދު ދިޔައިރު، މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ ސުވާލުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. 

ޓައިމްސް ނައު އިން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި އެ މަރުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުންދާ ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ރިއާ ޗަކްރަބޮޓީއާ ސުވާލު ކުރާނީ މާދަމާ އެވެ. 

ސުޝާންތުގެ ބައްޕަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ވެސް ރިއާއަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ. ރިއާގެ އިތުރުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް އެހެން މީހުންނާ ވެސް މާދަމާ ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް