11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޓައިގާ އަދި ދިޝާ-- ފޮޓޯ: އިންޑިއާ ޓީވީ ނިއުސް
ޓައިގާ ކުޑައިރު "ސޯ ކިއުޓް" ކަމަށް ލޯބިވެރިޔާ ދިޝާ ބުނެފި
Share
ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ މަންމަ އައިޝާ ޝްރޮފްއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް އެކްޓިވް މީހެކެވެ. އޭނާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ޓައިގާ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

އެ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ އައިޝާ އާއެކު އޭނާގެ ދެ ދަރިން، ޓައިގާ އާއި ކްރިޝްނާ އެވެ. އެ ފޮޓޯއަށް ފޭނުން ގިނަ ކޮމެންޓުތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ކޮމެންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓައިގާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށް އަޑުއަރާފައިވާ ދިޝާ ޕަޓަނީގެ ކޮމެންޓު ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ފޮޓޯ "ސޯ ކިއުޓް" ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. 

ޓައިގާ އާއި ދިޝާގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީކޮށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ދެ މީހުން އެކުގައި ޑޭޓުތަކަށް ގޮސް ހަދާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

ޓައިގާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ "ހީރޯޕަންތީ 2" އިންނެވެ. އަދި ދިޝާ ދެން ފެންނާނީ ސަލްމާން ހާން އާއެކު "ރާދޭ: ޔޯ މޯސްޓް ވޯންޓަޑް ބާއީ" އަދި މޯހިތު ސޫރީގެ "އޭކް ވިލެން 2" އިންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް