9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޒްލަޓާން އިބްރަހޮމަވިޗް
ޒްލަޓަން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭސީ މިލާންގައި މަޑު ކުރަނީ
Share
އޭސީ މިލާނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް، ސްވިޑިންގެ ޒްލަޓާން އިބްރޮހަމަވިޗް، އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހު އޭސީ މިލާންގައި މަޑު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޒްލަޓާންގެ އައު ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އައު ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އިޓަލީގައި މަޑު ކުރާނެއެވެ.
Advertisement

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އުމުރުން ތިރީސް އަށް އަހަރުގެ ޒްލަޓަން އޭސީ މިލާނާއި އެކު ހެދި އައު އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކީ ހަތް މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެއްވެސް ބޯނަހެއް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނިމުނު ސީޒަންގައި ޒްލަޓާންވަނީ އޭސީ މިލާނަށް އަށާރަ މެޗު ކުޅެދީ ދިހަ ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް ޒްލަޓާން އަންނަނީ އަދިވެސް ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް