11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ބީޓީއެސްގެ މެމްބަރުން-- ފޮޓޯ: ސޫމްޕީ
އެމްޓީވީގެ ހޮޓަސްޓް ސަމާ ސުޕަސްޓާކަން އަނެއްކާވެސް ބީޓީއެސް އަށް
Share
އެމްޓީވީ ޔޫކޭގެ "ހޮޓަސްޓް ސަމާ ސުޕަސްޓާ" ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބޭންޑު ބީޓީއެސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެމްޓީވީ ޔޫކޭގެ ވެބްސައިޓުގައި އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ނަގާ "ހޮޓަސްޓް ސަމާ ސުޕަސްޓާޒް" ވޯޓުގައި މި ފަހަރު ވެސް ކުރި ލިބިފައި ވަނީ ބީޓީއެސް އަށެވެ.

އެ ބޭންޑަށް ވަނީ 33،203،280 ވޯޓު ލިބިފަ އެވެ. ދެވަނައަށް ދިޔަ ކޮރެއާގެ ބޭންޑް ބްލެކްޕިންކަށް ލިބުނީ 3،248،886 ވޯޓެވެ. 

"ހޮޓަސްޓް ސަމާ ސުޕަސްޓާޒް" ވޯޓަކީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އެމްޓީވީން ތައާރަފު ކުރި އެއްޗެކެވެ. އޭގައި ފޭނުން ވޯޓު ދީގެން ހޮވަނީ ހޫނު މޫސުމުގެ އެންމެ މަގްބޫލު ތަރިންނެވެ. 

ކުރިން އެ މަގާމު ލިބުނު މިއުޒިޝަނުންގެ ތެރޭގައި ވަން ޑައިރެކްޝަން، ފިފްތް ހާމޮނީ، ލޭޑީ ގާގާ އަދި ސެލީނާ ގޮމޭޒް ހިމެނެ އެވެ.

ވަން ޑައިރެކްޝަނުން އެ މަގާމު ތިން ފަހަރު ހޯދިއިރު، ބީޓީއެސް އިން މި ވަނީ ދެ ފަހަރު ހޯދާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް