9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ސީރިއާގެ ކުޑަކުދިން--
އެއްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ސީރިއާ މީހުން ތިބި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ކޮވިޑް ފެތުރެނީ
Share
އުރުދުންގައިވާ ސީރިއާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

އުރުދުންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުގައި ސީރިއާ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތްވުމަށް ގައުމު ދޫކޮށް ދިޔަ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. އެތަނުން ފުރަތަމަ ކޭސްތައް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. 

އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެއެވެ. ޒާތަރީ އަދި އަޒްރަގް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި 120،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅެ އެވެ. 

އުރުދުންގައި ހުންނަ އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީގެ ސަފީރު ޑޮމިނިކް ބާޝް ވަނީ އެ ކޭމްޕުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް