9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑު--
އިންޑިއާގައި ދުވާލަކު 70،000 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވޭ
Share
ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެންނަމުން ދަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވަމުންދާ އެއް ގައުމަކީ ވެސް ހަމަ އިންޑިއާ އެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުގައިވާ ގޮތުން އެގައުމުގެ ރިކަވަރީ ރޭޓަކީ 77.77 ޕަސަންޓެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިހާރު އެގައުމުގައި ޖުމްލަ 4.75 މިލިއަން މީހުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 94،372 އިތުރު ކޭސް ފެނުނެވެ. 

ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން 1،114 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެއާއެކު އެ ގައުމުން މަރުވި ޖުމްލަ މީހުން އަދަދު ވަނީ 78،586 އަށް އަރާފަ އެވެ. 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އިންޑިއާއިން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުން ދާތީ، އެގައުމު ފާހަގަވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓްސްޕޮޓުގެ ގޮތުގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް