11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސްތަޔަމޭވާ ޖަޔަތޭގެ ޕޯސްޓަރެއް--
ސަތްޔަމޭވަ ޖަޔަތޭ 2 ނެރެނީ އަންނަ އަހަރުގެ އީދަށް
Share
ޖޯން އަބްރަހަމް އާއި ދިވްޔާ ހުސްލާ ކުމާރު ފެނިގެންދާ "ސަތްޔަމޭވަ ޖަޔަތޭ 2" ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އީދުގައި ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެކަން އިއުލާނު ކުރީ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖުގައި ފިލްމުގެ މުޅިން އާ ޕޯސްޓަރެއް އާއްމު ކުރަމުންނެވެ. ފިލްމު ނެރޭނެ ކަމަށް ވަނީ މޭ، 12، 2021 ގައެވެ. 

ޑިރެކްޓަރު މިލަޕް ޒަވޭރީ ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ސްކްރިޕްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު، އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. 

ނިއު ނޯމަލްގައި ޝޫޓިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ލަކްނައުގައެވެ. މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ފޭނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނެވެ. އެހެންކަމުން ފޭނުން ތިބީ ދެވަނަ ބައި ބެލުމަށް ކެތްމަދުވެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް