ގިރިފުށީގައި މީގެކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރޭނިންއެއްގެ ތެރެއިން---ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކެއް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ
Share
ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަން މާލޭގައި ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއް މިއަދު 14:30 އިން 15:30 އަށް ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. 

އެތަނުގެ އެތެރޭގައި އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބަޑީގެ އަޑުއިވިދާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ބަޑީގެ އަޑު އެހާ ބާރު ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. 

މީގެ ކުރިން މާލޭގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު އެފަދަ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް