11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ރާއްޖެއަށް 27 ވަނަ ފަހަރަށް ފަތުރުވެރިއަކުން ފާހަގަކުރުން ފާހަގަކުރުން--
27 ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއަކަށް މިނިސްޓަރުގެ މަރުހަބާ
Share
ރާއްޖެއަށް 27 ވަނަ ފަހަރަށް އައި ފަތުރުވެރިއަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.
Advertisement

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް މިއަދު 27 ވަނަ ފަހަރަށް އައި ފަތުރުވެރިއަކީ ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެން ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އެމީހާ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީއަށް އައިސްފައިވަނީ 1988 ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީއަށް އަންނަ ފަހަރުތަކުގައި އާންމުކޮށް މަސް ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެ އެވެ. 

އެހެންވެ، މިނިސްޓަރު ވަނީ "ސެކަންޑް ހޯމް" އަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އުފާވެރި ޗުއްޓީއަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

އެމީހާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައިކަން ހާމަނުކުރެއްވި ނަމަވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ހިއްސާކުރި ފޮޓޯގައި އެމީހާއަށް ރިސޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެ އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް