11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޒްލަޓާން އިބްރޮހިމަވިޗް--
ޒްލަޓާންގެ ދެ ލަނޑުން މިލާނަށް މޮޅެއް
Share
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ދެ ހަފްތާގެ ކަރަންޓީނަކަށް ފަހު އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަވެރި އިންޓަމިލާން ކޮޅަށް ޒްލަޓަން އިބްރާހިމޮވިޗް ޖެހި ދެ ލަނޑުން އޭސީ މިލާން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މި މެޗުގެ ނަތީޖާއަކީ ދޭއް އެކެކެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މިލާން ޑާބީގައި ޒްލަޓާން އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގެ ރީބައުންސުންނެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޒްލަޓާންވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. މިލާންގެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ލުކާކޫއެވެ.

ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، އޭސީ މިލާންގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހޮމޮވިޗް އެނބުރި ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިވާން ފެށީ މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިންނެވެ. އުމުރުން ތިރީސް ނުވަ އަހަރުގެ ޒްލަޓާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ކަރަންޓީ ކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާ ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުގައިވެސް ވަނީ ދެ ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް