ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
އެއާޕޯޓެއް ނޫން! ބޭނުމީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ތަރައްގީ!
Share
ރާއްޖޭގައި ރަށްރަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުކީ އެމްޑީޕީގެ އަބަދުގެވެސް ވައުދެކެވެ. ރަށު ބަންދުން ރައްޔިތުން ވީއްލި ޖަޒީރާވަންތަ ގޮތެއްގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަކި މިސަރުކާރުގެ ވެސް ވައުދެކެވެ.
Advertisement

އެއްވެސް ހާލެއްގައި މި ދައްކަނީ ރިޔަލު ދޯނީގައި އުޅެން ފަށަންވީ ވާހަކަ އެއްނޫނެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް