ފޮޓޯ: އެޑިޝަން
ވިހިއެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް މާޗު މަހު!
Share
ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ ނެޝަނަލް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް "މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް" 2021 ވަނަ އަހަރު މާޗު މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.
Advertisement

އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މުބާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިސެމްބަރު 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުންފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިހަމަވާނީ މާޗު މަހުގެ 20 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށާއި ހުށަހަޅާ ފޯމް ގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާ ފޯމްތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކަމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވިފަ ކަމަށެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ދިވެހި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ޖިމް އަދި ޖަމިއްޔާ ތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް