ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
ލަންކާ-އިންޑާ ސުންނާފަތިކޮށް ތޫފާނުގެ މިސްރާބު: ރާއްޖެއަށް؟
Share
އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުތަކުގެ ބާރު ގަދަވެ، ތޫފާން އަކަށް ބަދަލުވެ، އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރަން ފަށާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން ހާމަކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.
Advertisement

މެޓުން އެގޮތައް ހާމަކުރިއިރު ތޫފާނު ހުރީ ސްރީލަންކާގެ ޓްރިންކޮމަލީގެ އިރު އިރުދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 200 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ. 

ތޫފާނުގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކިހާ މިންވަރަކަށް ކޮށްފާނެބާ؟ 

13%
ކަމުގޮސްފި
46%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
18%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
23%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް