ވިރާޓް އަދި އަނުޝްކާ
ވިހެއި ފަހުން އަނުޝްކާ ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެއްޖެ
Share
ވިރާޓް ކޯލީ އަދި އަނުޝްކާ ޝަރްމާއަށް މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.
Advertisement

ދަރިފުޅު ލިބުމާއެކު ވިރާޓް ކޯލީ ވަނީ އިންސްޓާގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އެ އުފާވެރި ހަބަރު ދުނިޔެއާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ލޯބި ލޯބި އަންހެން ކުއްޖެއް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާކަމަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހޮޔޮ ދުވާއާއި އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވާކަމަށެވެ. އަދި އަނުޝްކާ އަދި ދަރިފުޅުގެވެސް ހާލަތު ރަނގަޅުކަމަށް ވިރާޓް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ދަރިފުޅާއި އަނުޝްކާ ހޮސްޕިތަލުން ދޫކޮށްލާ ދުވަހު އެމީހުންގެ ޕްރައިވެސީއަށް އިހުތިރާމްކޮށް އެއްވެސް ޕޮޓޯއެއް ނުނެގުމަށްވެސް ވިރާޓް އެދުނެވެ.

އަދި އެމީހުން ހޮސްޕިޓަލުން ގެއައް ދިއައީވެސް ޕޮޓޯނަގާ މީހުންނަށް ފިލުމަށްޓަކާ ދަންވަރު ގަޑީގައެވެ.

your imageވިރާޓް އަދި އަނުޝްކާ

އޭގެ ފަހުން އަނުޝްކާ އާއި ވިރާޓް ބޭރަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިކުމެފައި މިވަނީ އިއްޔެ އެވެ. އެއީ އަނުޝްކާ ކްލިނިކަށް ދިއުމަށެވެ. ވިހޭ ފަހުން އެއްމެނަށްވެސް އަނުޝްކާ ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަކީ މިއީއެވެ.

އަނުޝްކާ ފެންނަނީ ފޮޅިފައިވާ ރީތި ތާޒާ މަލެށްހެންނެވެ. 

އެމީހުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމުކޮށް ޕަޕަރާޒީން ފޮޓޯ ނަގާފައި ނުވާތީ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުން ވަނީ ދަރިފުޅުގެ ހާލަތުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

75%
ކަމުގޮސްފި
13%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް