ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ): ---
އަދުރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި
Share
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
Advertisement

މިކަން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލެއް ވަނީ ސީއެންއެމް އަށް ޔަގީން ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އަދުރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ ސްޕޯކްޕާސަން ހީނާ ވަލީދު ވެސް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވީ އަދުރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޕާޓީ އޮފީސް ދޮރުމަށްޗަށް ނިކުތްތަނާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަދުރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނުތަކާއި ހިލާފަށް އަދުރޭގެ ލީޑާޝިޕްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމެއް ރޫޅާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް