ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް--
ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް، އިބްރާހިމް ފަޒީލް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން ރަށުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެގެންދިޔައިރު އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ފަޒީލެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އިއްޔެ އެވެ. 

އެކަމަކު އެ ކަމަކީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވެ އެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައި ވަނީ އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް