ކަރީނާ، އޭނާގެ ދަރިފުޅާއެކު--
ކަރީނާގެ ދަރިފުޅު ދައްކާލައިފި
Share
ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހު، ކަރީނާ ކަޕޫރު މިވަނީ އޭނާގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

ކަރީނާގެ ކޮނޑުގައި ދަރިފުޅު ބޯއަޅާލައިގެން އޮތްވާ ނަގާފައިވާ އެ ފޮޓޯއާއެކު އޭނާ ބުނީ އަންހެނުންނަށް ނުވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވި އެވެ. 

ކަރީނާ އާއި ސައިފަށް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ދަރިއަކު ލިބުނުއިރު މިހާތަނަށް އެކުއްޖާގެ ނަމެއް އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

your imageކަރީނާ، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކު--

ކަރީނާ އާއި ސައިފްގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަކީ ތައިމުރް އަލީ ހާންއެވެ. އެ ދެމަފިރިންނަށް ތައިމުރު ލިބިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް