އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ވެކްސިން ކިއުތައް ދިގުވެ، ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެކު އިދިކޮޅުން ފުލުހަށް!
Share
ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ދިގު ކިއުތަކެއް ހަދާފައިވާ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ފުލުހަށް ހާޒިރުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭފެ ގައިޑްލައިން ތަކާއި ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ކިއުތަކާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ޕޮލިސް އެޗްކިއު އަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އިދިކޮޅުން މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފުލުހަށް ހާޒިރު ވީއިރު، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފު ވެފައިވާތީ އިދިކޮޅު ކޯޅިޝަން ވަނީ ބައިލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ޖޫރިމަނާކުރީ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ތެރެއިން އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި ތަކުރާރުކޮށް، ހިލާފުވެފައިވާތީ ކޮންމެ ޕާޓީއެއް 25000 ރުފިޔާ އިންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް