މަރްޖާވާންގެ ޕޯސްޓަރެއް---
"މަރްޖާވާން"ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާއެއް ނެރެފި
Share
ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "މަރްޖާވާން"ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާއެއް ނެރެފިއެވެ.
Advertisement
ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "މަރްޖާވާން"ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާއެއް ނެރެފިއެވެ.

މަރްޖާވާންގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ނެރެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެޓްރެއިލާ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔައިރު އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އިތުރު ޓްރެއިލާ އެއް ނެރެފައެވެ.

ފިލްމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމެން އަންނަ އިރު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ފިލްމު ނެރޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.


ފިލްމުގައި ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސިދާތު މަލްހޯތުރާ އާއި ތާރާ ސުތަރިއާ އެވެ. އަދި ވިލަން އެއްގެ ރޯލުން ފިލްމުގައި ފެނިގެންދަނީ ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް އެވެ. ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ޑުވާފް (ކުރު މީހެއް)ގެ ރޯލުންނެވެ.

މިލިޕް މިލަން ޒަވޭރީ ޑައިރެކްޓުކުރާ މިފިލްމަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހު 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް