ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދު-- ފޮޓޯ: އަވަސް
ފުވައްމުލަކުން ނެގި ސާމްޕަލްއެއް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
Share
މާލެ އިން ފުވައްމުލަކަށް ގޮސް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މާލެއިން ފުވައްމުލަކަށް ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތެއްގެ ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން މިރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީން މިހާރު ވެސް ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށާއި ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ކޮންޓެކްޓްރޭސިން ގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް ކައުންސިލް އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް