ފޮޓޯ--ކަންގަނާ
ކަންގަނާ ހުރީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ކެޔްމަދުވެފަ
Share
އިންޑިއާ އަކީ ކޮވިޑްގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ގައުމެކެވެ. އަދިވެސް އެގައުމުގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މަޝްހޫރު އެތަށް ތަރިންނަކަށް ދަނީ ކޮވިޑް ޖެހެމުން ނެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް އިންޑިއާގައި ހުޅުވާލާފައިވާ އުމުރުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަރިން ދަނީ ވެކްސިން ޖަހަމުން ނެވެ. އެގޮތުން ފުތަރަމަ ޑޯޒް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ޖަހާފަ އެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ކަންގަނާ ވެސް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފަ އެވެ. އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އޭނާ ހުރީ ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް ވެސް ކަންގަނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާ އެހެން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިން ކޮވިޑުގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާކަން ހާމަކުރަމުން ނެވެ. ކަންގަނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަމެން މިހާރު ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 

އަދި އޭނާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ކަންގަނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް