ފޮޓޯ: އިންސްޓާ
މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއްގެ ބެސްޓްފްރެންޑެއް: ކާކުގެ ކަން އިގޭތަ؟
Share
މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރް އަދި ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދްގެ ލޯބިލޯބި ބުޅަލެވެ.
Advertisement

މިކަހަލަ އެތަކެއް ބުޅަލެއް މީރާ ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން “އުސްކާ” އަދި “ސިބީ” ކިޔާ ބުޅަލެއްވެސް މީރާ ގެންގުޅެއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް ގިނަ ބުޅާތަކެއް މީރާ ގެންގުޅެއެވެ. މީރާ ފާހަގަކުރެވެނީ ބުޅަލަށް ލޯބިކުރާ ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީރާގެ އިންސްޓަގްރާމަށް ބަލައިލުމުންވެސް މިކަން އެގިގެންދާނެއެވެ. 

your imageމީރާގެ ބައެއް ބުޅާތައް———ފޮޓޯ: އިންސްޓާ

އެގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް ބުޅަލަށް އަނިޔާކޮށް މަރާ ހަދާ މައްސަލަތަކުގައިވެސް މީރާ ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ.

މީރާ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް