މުމްބާއީ އިންޑިއަންސްގެ ކުޅުންތެރިން
ހައިދަރުއާބާދު ބަލިކޮށް މުމްބާއީ ޓޭބަލްގެ ކުރިއަށް
Share
ސަންރައިޒާސް ހައިދަރުއާބާދު ބަލިކޮށް، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މުމްބާއީ އިންޑިއަންސްއިން އައިޕީއެލްގެ ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް އަރައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހައިދަރުއާބާދު އަތުން މުމްބާއީ މޮޅުވީ 13 ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މުމްބާއީން ވިހި އޯވަރު ތެރޭ ފަސް ވިކެޓަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ލަނޑު ހެދިއެވެ. ޖަވާބުގައި ކުޅެން ނުކުތް ހައިދަރުއާބާދުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތް ލަނޑެވެ. މިއީ ހައިދަރުއާބާދު ކުޅުން ތިންވަނަ މެޗެވެ. ތިން މެޗުންވެސް އެ ޓީމުވެފައިވަނީ ބައްޔެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ދެ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަން، މުމްބާއީން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޯޔަލް ޗެލެންޖާސް ބެންގަލޯރު އަތުން ބަލިވިނަމަވެސް ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް އެ ޓީމުވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް