ފޮޓޯ--ދިރާގު
މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން ދިރާގު ހިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ
Share
މިރޭ ދަންވަރު 12 އިން ފެށިގެން މާދަމާ ހެނދުނު ހަތަކާ ދެމެދު ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކްގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ދިރާގުން ބުނީ ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާދަމާ ހެނދުނު ހަތަކާ ދެމެދު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. 

އެހެން ކަމުން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިދުމަތް 10 މިނެޓާ 30 މިނެޓާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށް މެދު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. 

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވޯކް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް ދިރާގުން ވަނީ މާފަށް އެދިފައެވެ. 

40%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
60%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް