ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް
Share
ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް އަންނަން ހަމަޖެހިފަވާކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ހާއިރު ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ، އެ ހަމަލާ ފުލުހުންނާއި، ސިފައިން ތަހުގީކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އަދި އެ  ހަމަލާގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަންވެސް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެެވެ.  

އެގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑަރަލް ޕޮލިސް އެ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެެވެ.

“މި ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމާ މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް އަދުލު އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗައް ގެނެއުމަށް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު އަންގައިފިން”ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެެވެ.
36%
ކަމުގޮސްފި
64%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް