ފެނުނު ފްރައިޑް ޓަވަލް
އޯޑަރު ދިނީ ފްރައިޑް ޗިކަންއަށް: ލިބުނީ ތުވާއްޔެއް
Share
ފިލިޕީންސްގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދޭން ފްރައިޑް ޗިކަންއަށް އޯޑަރު ކުރުމުން ތުވާއްޔެއް ލިބިއްޖެއެވެ.
Advertisement

އެލީ ޕެރޭޒް އޭނާގެ ފޭސްބުކް ގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހިއްސާކޮށްފާއިވާ ވީޑިއޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ އޭނަޔާއި އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ފްރައިޑް ކުކުޅަށް އޯޑަރު ކުރިކަމަށެވެ.

 އަދި ފޮތިކުރަން އުޅުމުންވެސް ހަރުކަމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަން ނުވުމުން އަތުން ކުކުޅު ހުޅުވާލެވޭތޯ ކުރި މަސައްކަތުން އެނގުނީ އެއީ ފްރައިކޮށްފައިވާ ތުވާއްޔެއް ކަމެވެ. 

your imageފެނުނު ފްރައިޑް ޓަވަލް

މިކަމާ ގުޅިގެން އެލީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ހައްދެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
80%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް