ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލަނީ- ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ 63 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެެވެ. އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:00ގައެވެ.

މިއީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި ތިންވަނަ މީހާއެވެ. މީގެ ކުރިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ދަންވަރު 12:45ގައި 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ހެނދުނު 10:54 ގައި ލ.ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 92 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 196 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް