ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ހާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޓީސީސީން އާޓީފިޝަލް ބީޗުގައި ރޭމްޕެއް ހަދައިފި
Share
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ގާއިމްކުރި ރޭމްޕްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.
Advertisement

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދިގޮނޑުދޮށުގައި ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި މަޝްރޫއަކީ އެކުންފުނީގެ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެމްޓީސީސީން ވަނީ 48.24 އަކަ މީޓަރުގެ ވޯކްވޭއަކާއި ރޭމްޕެއް ހެދުމުގެ އިތުރުން ، ޗޭންޖިންގ ހޮއިސްޓެއް ހެދުމާއި، ޝޭޑިން ހަޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެމްޓީސީސީ އާއި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޕާސަންސް ވިތު ޑިސެބިލިޓީ (އެމްއޭޕީޑީ) ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮޖެކްޓު ފަށައިފައިވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް