ފޮޓޯ އެކޮނޮމިކް ޓައިމްސް:
ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުގެ ސަބަބުން ތެލުގެ އަގު ވެއްޓެނީ
Share
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށްގޮސްފިއެވެ.
Advertisement

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

މިގޮތުން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ މާރުކޭޓުން ތެލުގެ އަގު ހަތަރު ޕަސަންޓު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މިހެންކަމުން ތެޔޮފީފާއެއްގެ އަގު މިހާރު އެވަރެޖް ގޮތެއްގައި އުޅެނީ 70 ޑޮލަރާއި 65 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައެވެ. 

ތެލުގެ އަގު ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓު ފެތުރެން ފެށުމުން ކޮވިޑާއި މެދު އޮތް ބިރުވެރިކަން އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވާން ފެށުމުންކަމަށް މާކެޓު ދިރާސާ ކުރާ މާހިރުން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ހަތް ޕަސަންޓު ދަށަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.  އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރީ ހަފްތާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު، މި ހަފްތާގައި ސާފު ނުކުރާ ތެލުގެ ދޭއް ޕޮއިންޓު ނުވައް މިލިއަން ތެޔޮ ފީފާ މާކެޓަށް ނެރި މަޑުޖައްސާލާފައިވޭ. އަދި ގޭހުގެ 5.3 މިލިއަން ތެޔޮފީފާ މާޓެއް ނުނެރި ވަނީ މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިފައެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައަދަދަކަށް ތެޔޮ އިމްޕޯޓުކުރާ ޗައިނާއަށް ވެސް މިދިޔަ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިމަހު އިމްޕޯޓު ކުރި ތެލުގެ އަދަދު 10 މިލިއަން ފީފާ މަދުކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.


0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް