ރޮނާލްޑޯ
ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފެށީ ބައްޔަކުން
Share
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ބައްޔަކާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗެމްޕިންސް ލީގުގެ ފެށުން ބައްޔަކުން ދިޔައީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޔަންގް ބޯއީސް އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ. ޔަންގް ބޯއީޒް އަތުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ލަނޑެއް ޖަހައި ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށް އެ ޓީމުން ފަހަތުން އަރައި ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކުއެވެ. 

ޔުނައިޓެޑު ބަލިވި ލަނޑަކީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، ލިންގާޑަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ވަތް ލަނޑެކެވެ. 

މިމެޗުގެ ބޮޑު ބައެއް ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ތެރޭގައި ވެންބިކާސާއަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާ ގުޅިގެންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް