މެސީ ބޭލުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި
މެސީ ބޮޑާހާކާ ކޯޗާ ސަލާން ކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި
Share
ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި، މެސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި ކޯޗާ ސަލާންކުރަން މެސީ ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.
Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި ލިޔޯންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކީ މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗެވެ. މިއީ ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި މެސީ، އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުން ޕީއެސްޖީ ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުން މޮޅުވިއެވެ. 

މެޗުގެ ހަތްދިހަ ފަސްވަނަ މިނިޓުގައި މެސީ ބަދަލު ކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި ކޯޗާ ސަލާންވެސް ނުކުރިކަންވަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އަރާފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހެނީސް ބޭލުމުން މެސީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީއެވެ. ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ ތިން މެޗުގައި މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވީނަމަވެސް މެސީއަށް އަދި ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ. 

75%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް