ލަންކާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ނަމާލް ރާޖަ ޕަކްސާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފް
ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗް ބެއްލެވުމަށް ލަންކާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ނަމާލް ރާއްޖެއަށް
Share
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ބެއްލެވުމަށް ލަންކާގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.
Advertisement

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ނަމާލްއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ.

ސްރީ ލަންކާއަށް މިހާތަނަށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި މޮޅެއް ނުލިބޭއިރު، އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުން އިންޑިޔާއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ވަނީ އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ނަތީޖާތަކާއެކު ލަންކާ ޓީމަށް މިހާރު ވަނީ މުބާރާތަށް އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހިފަ އެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަކަށް ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަސް ތެރޭގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 34 އަހަރުގެ ނަމާލް ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމުން އޭނާ ވެފައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ތާރީޚްގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރުކަން ކުރާ އެންމެ ޒުވާން ބޭފުޅާއަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނަމާލް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ހަމްބަންޓޮޓާގެ ގޮނޑި ދިފާޢު ކުރެއްވީ ސްރީލަންކާގެ ތާރީޚްގައި ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއިންނެވެ.

ޒުވާނުންނާއި، ސްރީލަންކާގެ ކުޅިވަރު ޝަހްސިއްޔަތުންނާއި އެކު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދަވާ ނަމާލް އަކީ މޮޅު ރަގުބީ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މައުންޓް ލެވޭނިއާގެ އެސްޓީ ޓޯމަސް ކޮލެޖުން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރެއްވި ނަމާލް ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ރަގްބީ ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސްގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ އާއި އެކު ނަމާލް ތައްޔާރުވަމުން ގެންދަވަނީ ސްރީލަންކާގެ ވެރިކަމަށް ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ވެރިކަން ލިބޭނެ ވަރުގެ ތަޖުރިބާތައް މިހާރުވެސް ރާޖަޕަކްސަ ގެންދަވަނީ ހޯއްދަވައި ދެއްވަވަމުން ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ރާޖަޕަކްސައަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން ނަމާލް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެރެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދުނެވެ. ނަމަވެސް ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރެވޭވަރުގެ ތަޖުރިބާއެއް ނަމާލްގެ ކިބައިގައި އަދި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ރާޖަޕަކްސަގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބަށް ނިކުންނެވީ ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް