ރަސްމާދޫ އިންޖީނު ގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
Share
ރަސްމާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނު ގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޓައިނީ ނީމޯ އާއި ފެނެކައާއި ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެެވެ.
Advertisement

ރަސްމާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނު ގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޓައިނީ ނީމޯ އާއި ފެނެކައާއި ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 5,566,046.52 ރުފިޔާއަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިންގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހަށް ޕްރޮކެޓު ނިންމަންޖެހެއެވެ. 

ފެނަކައިގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސް ވުމުގައި ޓައިނީ ނީމޯ ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިޔާމެވެ. ފެނަކައި ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއިޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ވަހީދެވެ. 

60%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
20%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް