ވެލެންސިޔާ ކުޅުންތެރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް: ވެެލެންސިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް
Share
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް ވެެލެންސިޔާއިން ފައިނަލާ އެއް ފިޔަވަޅު ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.
Advertisement

މިއަދުގެ މެޗުން ވެލެންސިޔާ މޮޅުވީ ހަތަރު ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ބާކީ އޮތް ދެ މެޗުން މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިގެން ވެލެންސިޔާއަށް ފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުވާނެއެވެ. 

މިއަދުގެ މެޗުގައި ވެެލެންސިޔާއިން ލަނޑުތައް ޖެހީ ބިދޭސީ ފޯވާޑު ބޯހަސް، އަޑުބަރޭ ސެންޓޭ އަދި މެސީއެވެ. ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑުން ޖެހި ލަނޑު ޖެހީ ބެންޖޯއެވެ. 

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި ވެެލެންސިޔާއިން ބާކީ ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗަކީ، އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި މާޒިޔާ މެޗެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް