ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިއަކު އުފާފާޅު ކުރަނީ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް: ޓީސީ އަތުން ގްރީންއަށް ބޮޑު މޮޅެއް
Share
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޓީސީ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ޓީސީއާ ގްރީން ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން މޮޅުވީ، ފަސް ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. ގްރީންގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ހަސަން ނަޒީމް އަދި އަންސަރު އިބްރާހީމްއެވެ. ހަސަން ނަޒީމް ތިން ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަންސަރު އެއް ލަނޑު ޖެހިއެވރެ. އަނެއް ލަނޑަކީ ޓީސީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. 

ޓީސީގެ ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު ދާނިޝް އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް