ads
މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭސް: ފޮޓޯ ސަން
މިޑް ޓާމް ބަންދަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭސް އިން ތައާރަފުކޮށްފި
މިޑް ޓާމް ބަންދައް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭސް އިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު މޯލްޑިވިއަން އިން ވަނީ ތިން ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. 

އެ ޕެކޭޖުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެންކޮކް، ލ އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނެއެވެ. 

މިގޮތުން ލ އަތޮޅަށް ދެ މީހަކަށް 4،080 ރުފިޔާއަށް 2 މީހަކަށް 6 ދުވަހުގެ އޯލް އިންކްލޫސިވް ޕެކޭޖެއް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކޮމަޑޭޝަން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

your image

ދެ ވަނަ ޕެކޭޖުގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް 2 މީހަކަށް 5450 ރުފިޔާއަށް 6 ދުވަސް ނުވަތަ 7 ދުވަހުގެ ޕެކޭޖެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. އެ ޕެކޭޖުގައި ހުރުމާއެކު ނާސްތާ ވެސް ލިބެއެވެ. 

your image

މީގެއިތުރުން ބެންކޮކް ޕެކޭޖުގައި 555 ޑޮލަރަށް 5 ދުވަސް ނުވަތަ 6 ދުވަހަށް 2 މީހަކަށް ތިން ތަރީގެ ހޮޓަލެއްގައި ހުރެވެއެވެ.

your image

20%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
60%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް