ވެލެންސިޔާ ކުޅުންތެރިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލެންސިޔާ ހޯދައިފި
Share
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލެންސިޔާ ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

ވެލެންސިޔާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރ. އަލިފުށީގައި މިއަދު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްގެނެވެ. 

ފައިނަލް މެޗުގައި ވެލެންސިޔާއިން ޖެހި ލަނޑުތައް ޖެހީ ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު ޑަކްސަން އަދި ފޯވާޑް ބޯހަސްއެވެ. ވެލެންސިޔާއިން ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު އިރުފާންއެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް