ads
ވޯޓު ލުމަށް ކިއު ހަދައިގެން
ވާދަވެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ލުން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދެ ވޯޓު ފޮށީގެ އިތުރުން މާލޭ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ތިން ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓައިފައެވެ. 

މިއަދުގެ ހެނދުނު 08:30 ގައި ވޯޓު ލާން ފަށާފައިވާ އިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދަމުންނެވެ. 

މި ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ މިއަދުގެ ހަވީރު 16:00 އަށެވެ. އަދި 15:00 އިން ވޯޓު ލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ޖުމުލަ 3،309 މީހުން ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ކޮމަންޑޫ 1،406 މީހުން، ފޯކައިދޫ 1،201 މީހުން، އަދި މަރޮށި 703 މީހުންނަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް