އާޒިމް އަދި އަސްލަމް
ޕީޖީ ލީޑަރު ކަމަށް އާޒިމް އަދި އަސްލަމް
Share
މާދަމާ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުކަމަށް މިހާރުވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމާ، އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ.
Advertisement

ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހުއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބަކީވެސް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަނާއި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ފެކްޝަނުގެ ކުރިމަތިލުމެކެވެ. އަސްލަމަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އާޒިމް ބެލެވިފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

މަޖިލީހުގައި ފަސްދޮޅަސް ފަސް ގޮނޑިއާއި އެކު އެމްޑީޕީން ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އޮންނަ އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ނާއިބުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްގެ އިތުރުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަމީމް އަދި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއެވެ. ތިން މެންބަރުން ވާދަކުރާއްވާ މި މަގާމަށް ހޮވޭނީ ދެ މެންބަރުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް