ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 29 ގައި ބާއްވަން އިއުލާން ކޮށްފި
Share
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 39 ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ބީއެމްއެލް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ހޮޓެލް ޖެންގައި ކަމަށާއި، މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ހިއްސާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީހޯލްޑަރުން ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެގެން ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓަރީގެ އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވެސް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

"އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ހިއްސާދާރުން "އިންފިނިޓީ" ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ. ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ." ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

މިގެ އިތުރުން ބޭންކުން ބުނީ، އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. 

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި ވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް