ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލު/ ފޮޓޯ: ސަން
މިއަދު ހެނދުނު ޖަލުން ފިލި ގައިދީ މިރޭ ހޯދައި ޖަލަށް ވައްދައިފި
Share
ކ.ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުން ފިލި ގައިދީއަކު ހޯދައި ކަރެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނީ މި ގައިދީ ފިލާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އައްސޭރި ޖަލުން ކަމަށެވެ. 

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ބުނީ މި ގައިދީ ހޯދާފައިވަނީ ޑީޕީއާރުއެސްގެ ޓީމަކާއި، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައި ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޖަލުން މިއަދު ފިލާފައިވާ މި ގައިދީ އަކީ ބިރު ދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށްލާފައިވާ ގައިދީ އެކެވެ. 

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އާންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައިވާތީވެ މި ގައިދީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް